De Vrolijke Kring, de Ronsese vereniging waar armen het woord nemen, zet al 25 jaar een voet tussen de deur van wie zich liever verschanst voor de blik van de wereld. Want wat gebeurt er niet allemaal achter een deur die hermetisch gesloten blijft? Samen met Theater VTV waagt het nu een poging om het wantrouwen op een podium te tonen. Misschien helpt het om schaamte om te zetten in veerkracht en moedeloosheid te vervangen door zelfrespect?

Reserveer je ticket en zet mee je voet tussen de deur.

Agenda

Wil je op de hoogte blijven van wat er op onze scène gebeurt?

In onze nieuwsbrieven vertellen  we wat er de komende tijd op onze scène te gebeuren staat. Maar we moeten je verwittigen: het risico bestaat dat je verslingerd geraakt aan Theater VTV. 

Copyright 2021 vzw Theater VTV Ronse | Privacy | Zonnestraat 27 | 9600 Ronse | Ondernemingsnr. 0810911486 | RPR Gent, afdeling Oudenaarde | info@theatervtv.be